نخستین همایش ملی و هفتمین ملی دانشجوئی اقتصاد ایران
تاریخ‌های برگزاری:
مهلت ارسال مقالات 1395/12/20    
مهلت ثبت‌نام قطعی: 1396/01/26  
اعلام نتایج نهایی پذیرش مقالات: 1396/01/20
تاریخ برگزاری همایش: 1396/02/10 و 1396/02/11


 
 
نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی
زمان برگزاری: 6 اردیبهشت 1396
 
 
همایش ملی آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار

زمان برگزاری: 26 آبان 1395

مکان: بابلسر - مرکز آموزش علمی کاربردی میزبان 

 
 
 
 
نخستین همایش ملی و هفتمین ملی دانشجوئی اقتصاد ایران
تاریخ‌های برگزاری:
مهلت ارسال مقالات 1395/12/20    
مهلت ثبت‌نام قطعی: 1396/01/26  
اعلام نتایج نهایی پذیرش مقالات: 1396/01/20
تاریخ برگزاری همایش: 1396/02/10 و 1396/02/11


نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی
زمان برگزاری: 6 اردیبهشت 1396
 
نشانی: بابلسر، خیابان پاسداران، دبیرخانه سازمان مرکزی، کدپستی 13534-47416 Powered by JiroConference